Voor wie

De Praktijk voor Psychologie kan hulp bieden op twee gebieden:

1. Volwassenen die psychische problemen of klachten hebben.

Door middel van gesprekken helpen wij u weer op eigen kracht verder te kunnen. We werken aan de problemen die u nu ervaart en werken dus zoveel mogelijk in het hier-en-nu.
U kunt bij ons terecht voor o.a.:
-werk- of studieproblemen
-burnout en overspannenheid
-depressieve klachten
-angst- en paniekklachten
-spanningsklachten, hyperventilatie
-assertiviteitsproblemen
-emotionele problemen na een scheiding
-rouwverwerking
-balans vinden tussen werk en gezin
-levensfaseproblemen
-ADHD
-dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
-problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties
Ernstige psychiatrische problematiek en alcohol- en/of drugsverslaving behandelen wij niet.

Aan het eind van het intake – gesprek wordt samen besloten of u op de juiste plek terecht bent gekomen. Bent u op de juiste plek, dan krijgt u een aantal vragenlijsten mee naar huis, omdat diagnostiek een belangrijke basis is voor het starten van de behandeling. De vragenlijsten gaan over algemene zaken zoals uw familie – achtergrond, sociale steun, opleiding, werkervaring en de actuele klachten en problemen. U kunt deze lijsten rustig thuis invullen. Hiermee wordt de intake – procedure verkort. Bij de volgende afspraak bespreken we de uitslag van het diagnostisch onderzoek en de doelen van de therapie; zo hebben we een idee waaraan gewerkt zal worden in de behandeling. De duur van de behandeling ligt voor de meeste mensen tussen de 8 en 15 gesprekken.[/info]

2. Ouders die problemen ervaren met hun kind of een vraag hebben over de ontwikkeling van hun kind.

U kunt bij ons terecht met o.a. de volgende vragen en problemen over uw kind in de leeftijd van ongeveer 5 jaar tot 18 jaar:
-ADHD, ADD
-Faalangst
-Onzekerheid, negatief zelfbeeld
-Angsten
-Sociale problemen
-Emotionele problemen
-Opvoedingsproblemen
-Schoolproblemen
-Zorgen over de ontwikkeling van uw kind

In een intake – gesprek worden de problemen en uw vragen en zorgen op een rij gezet. Meestal wordt daarna tot een diagnostisch onderzoek van uw kind besloten. Afhankelijk van de hulpvraag zal daarin de nadruk meer liggen op het functioneren op school, de emotionele ontwikkeling of de situatie thuis. Voor dit onderzoek wordt een tweetal afspraken met de ouders gepland (van een uur) en drie afspraken (van 2 uur) met uw kind. Binnen deze onderzoeksuren worden vragenlijsten en tests afgenomen. Daarna volgt een adviesgesprek waarin de resultaten van het onderzoek met u worden besproken. Daarna is er de mogelijkheid van verdere begeleiding in de praktijk of wordt u zonodig verwezen naar een andere instantie.