Verzekerde zorg voor volwassenen

De meeste mensen hebben wel eens sombere gevoelens, zijn bezorgd of zien het even niet meer zitten. Maar soms ontwikkelt iemand een psychische stoornis, waarvoor professionele behandeling nodig is. Deze behandeling komt meestal voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking.

In nederland wordt de DSM (Diagnostic and Statisical Manual of Mental Disorders) gebruikt om te bepalen of iemand recht heeft op verzekerde geneeskundige GGZ.

Om te onderzoeken wat er aan de hand is en of er sprake is van een DSM – diagnose heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts met daarin genoemd het vermoeden van een DSM stoornis en de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ. Dit geeft ons de mogelijkheid om 2 intakegesprekken te doen. In de intake brengen we uw klachten, problemen en vragen in kaart, waarbij we ook uw werk-, studie-, privé-omstandigheden en levensverhaal betrekken. Aan het eind van dit tweede gesprek kan ik u vertellen of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt en wat het behandelplan zou zijn.

Deze 2 intakegesprekken worden altijd vergoed (wordt wel verrekend met het eigen risico).

Is er sprake van een DSM-diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt, dan wordt de rest van de behandeling ook vergoed.

Mocht er geen sprake zijn van een DSM- diagnose dan heeft u de mogelijkheid om vanaf het derde gesprek zelf te betalen. Voor meer informatie https://psycholoog-leiden.nl/coaching

Mocht u last hebben van chronische stressklachten of burn-out klachten, dan verwijs ik u door naar https://psycholoog-leiden.nl/csr-coaching

Kosten

  • De behandeling van de meeste DSM – diagnoses wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar (m.u.v Menzis*). De kosten vallen onder het eigen risico.
  • Afmelden kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak, bij te laat afmelden zijn hier kosten aan verbonden die u zelf moet betalen. De kosten voor te laat afmelden zijn €45 euro

NB

Ernstige psychiatrische problematiek,  alcohol- en/of drugsverslaving behandelen wij niet.

*Wij hebben geen contract met Menzis, dit houdt in dat u de nota zelf krijgt en het daarna moet declareren bij Menzis. U krijgt een percentage vergoed.