Werkgevers

Mensen blijven langer thuis zonder behandeling

Sinds de overheid de behandeling van werkgerelateerde problematiek en klachten van overbelasting uit de verzekerde zorg heeft geschrapt, is er een steeds groter probleem ontstaan. Veel mensen raken overbelast of burnout, zijn niet meer in staat om goed te functioneren op werk, melden zich (langdurig) ziek en hebben het idee dat ze vooral moeten uitrusten. Uitrusten verandert echter meestal niets aan hun persoonlijke stijl van leven en hun gedachtepatronen. Er is niets wezenlijks veranderd.
Mensen zoeken geen adequate hulp omdat dat niet meer vergoed wordt. Maar zonder een professionele behandeling blijven ze vaak onnodig lang thuis worstelen zonder zichtbare vooruitgang. Bovendien bestaat er het grote risico dat onbehandelde problematiek verslechtert en er een depressie ontwikkelt. Uiteraard hebben zowel werkgever als werknemer er belang bij om de werknemer, zo snel als mogelijk is, weer gezond, hersteld en aan het werk te krijgen.
Een professionele, psychologische en vooral actieve behandeling gericht op herstel van overbelasting en burnout bied ik in de praktijk aan! Het meest efficiënt is deze behandeling als de klachten zich nog in een beginstadium bevinden en hiermee langdurig uitval voorkomen kan worden. Echter ook in een later, ernstiger stadium van overbelasting geeft een professionele behandeling de grootste kans op een spoedig en blijvend herstel.
In de behandeling onderzoek ik hoe de persoonlijke stijl van leven (gedachtepatronen, energie, lichaam, stemming, gevoelens, gedrag) van invloed is op het ontstaan van de klachten en wat nodig is voor herstel. Van daaruit wordt een plan gemaakt met daarin heldere doelen om deze persoonlijke stijl gezonder, tevredener en functioneler te maken. De doelen worden omgezet in haalbare huiswerkopdrachten, zodat het generaliseert naar het persoonlijke leven. Dit is het fundament om het herstel in te zetten en de verandering blijvend te laten zijn.
De meerwaarde van samenwerking met een Gezondheidszorgpsycholoog bestaat uit de brede ervaring, kennis en inzetbaarheid. Ik ben in staat om een breed scala aan hulpvragen op een efficiënte wijze te behandelen. Door mijn jarenlange ervaring binnen de eerstelijns gezondheidszorg ben ik in staat om zeer snel en accuraat in te schatten wat de kern van het probleem is en om daar een afgebakende behandeling bij te starten. De meeste behandelingen bestaan uit 8-12 gesprekken en er geldt voor 2018 een tarief van € 130,- excl. BTW per gesprek.
Mocht de onderliggende problematiek meer vragen dan alleen coaching dan is ook de behandeling van een depressie of angststoornis bij mij in goede, ervaren en professionele handen. Ik heb in de loop van de jaren honderden cliënten met deze problematiek behandeld en een werkwijze ontwikkeld die een mix is tussen de actueel geldende protocollen / richtlijnen en mijn eigen aanpak.
Uiteraard starten we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarna de werknemer kan beslissen of er een vervolg komt.
Er is altijd de mogelijkheid om persoonlijk en vrijblijvend in gesprek te gaan met u als werkgever, om te kijken wat ik voor uw organisatie kan betekenen.
U kunt mij bereiken op het praktijknummer: 071-5149448 of per mail: info@psycholoog-leiden.nl